Правила користування бібліотекою НВК №1

1.      Загальні положення

·        Правила користування бібліотекою  розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” зі змінами і доповненнями, затвердженими  Верховною Радою України 16.03.2000р., „Типових правил користування бібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, „Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99р. № 139.

·        Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів.

·        Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі.

·         

2.                        Порядок користування бібліотекою

 

·        Користувачі записуються до бібліотеки в індивідуальному порядку   за паспортами.

·        На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

·        Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання підписом у читацькому формулярі.

 

3.                        Порядок користування абонементом та читацьким залом:

 

·         Термін користування документами, які видаються на абонемент не більше 15 днів

·         Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5.

·         Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обовязковою перереєстрацією наприкінці року.

·         У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

·         Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів.

·          За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

·         Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

·         Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, видаються лише в читальному залі.

 

4.                        Права, обовязки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

·        Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

·        Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

·        Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.

·        Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

·        Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

·        Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

·        Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

·        Подавати зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

 

Користувач зобовязаний:

·        Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

·        У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

·        Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

·        Повертати документи не пізніш встановленого терміну.

·        Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які зафіксовані в читацькому формулярі.

·        У разі вибуття з гімназії повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

 

Відповідальність користувачів:

·        У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратні відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

 

5.      Права та обовязки бібліотеки

Бібліотека зобовязана:

5.1 Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в гімназії, згідно з її інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

5.2   Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

5.3    Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

5.4  Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

5.5    Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального формування.

5.6     Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.

5.7  Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

5.8   Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

5.9  Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.

5.10   Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

5.11   Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотека має право:

5.12        Визначити зміст та форми своєї діяльності.

5.13        Ставити до відома адміністрацію освітнього закладу про порушення користувачами основних вимог до користування документами.