Проєкт моделі бібліотеки Нової української школи

 

"Шкільна бібліотека: час змін, 

трансформацій, нововведень"

 

   Хто не хоче відставати, мусить

 рухатися вперед, і не зупинятися,

 досягнувши вершини, а підійматися

 вище. У цьому полягає основна місія

 сучасного бібліотекаря

       Шкільні бібліотеки як обов’язковий структурний підрозділ НУШ є важливим складником сучасного освітнього середовища. Головною метою діяльності шкільних бібліотек є забезпечення якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу та надання допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості з глибоко усвідомленою громадською і соціальною позицією, системою наукових знань відповідно до інтересів Української держави .

   Об’єктом дослідження даної роботи є трансформація  шкільної бібліотеки: сьогодні бібліотеки вже не просто місце зберігання книг і отримання інформації, а і простір для творчості, презентацій, майданчик для спілкування. Предметом є умови, створені в шкільній бібліотеці для навчання і розвитку.

    Мета роботи - презентувати проєкт моделі нового бібліотечного простору, показати переваги трансформаційних змін   шкільної бібліотеки, продемонструвати на прикладах із досвіду роботи шкільної бібліотеки Добропільського НВК  №1, як, завдяки  використанню  сучасних  методів, прийомів, форм  роботи та застосуванню педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, змінюється якість роботи шкільної бібліотеки, відкриваються можливості для її розвитку. 

   Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити особливості функціонування шкільної бібліотеки нової моделі у закладі загальної середньої освіти;

розглянути роль сучасної шкільної бібліотеки у реалізації основних пріоритетів НУШ, зокрема, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, яке здатне вчитися упродовж всього життя, продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати цінності громадянського суспільства;

- показати можливості бібліотеки як відкритого живого простору, інформаційного навігатора, місця для зустрічей,  у використанні інноваційних бібліотечних івентів;

- розкрити нові грані роботи бібліотеки, як культурно-просвітницького центру школи, ковркінг-простору, де відбувається значуща подія.

 

 

 

Зміст роботи

 

Вступ

І. Новій українській школі - нова бібліотека

ІІ. Бібліотека - це світ нових можливостей

2.1 Комфортне бібліотечне середовище

2.2 Бібліотека - фасилітатор інформації

2.3 Сучасна шкільна бібліотека - територія дозвілля і творчості

2.4 Світ один на всіх: бібліотечна інклюзія

Висновки

Список бібліографічних посилань