Візитка бібліотеки НВК №1

 

Бібліотека - це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.     ( В.О Сухомлинський)

 

Паспорт бібліотеки

 

Найменування закладу освіти

Добропільський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1» Добропільської міської ради

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти

Дементьєва Валентина Іванівна

Загальні відомості

Прізвище, ім'я, по батькові завідувача бібліотеки

Ляшенко Лариса Петрівна

Контактний телефон бібліотеки

О66-0591772

Електронна пошта бібліотеки

dn_140768@ukr.net

Web-сторінка бібліотеки (за наявності)

http://bibl-nvk1.jimdo.com

Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки

Загальна площа бібліотеки, з неї:

85 м2

абонемент сумісний з читальним залом (ЗОШ №1)

30 м2

абонемент сумісний з читальним залом (гімназія)

30 м2

Наявність книгосховища для навчального фонду

25 м2

Оргтехніка

Принтер

Вихід в Інтернет (кількість комп’ютерів)

1

Основні показники діяльності бібліотеки

Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників), з них:

 

книги та брошури

19754 прим.

періодичні видання (всього назв)

9 назв

для учнів

17693 прим.

для педагогів

1998 прим.

для бібліотечних працівників

63 прим.

Фонд підручників, з них:

15001прим.

для учнів 1 -4-х класів

4255 прим.

для учнів 5-9-х класів

6816 прим.

для учнів 10-11 -х класів

3930 прим.

Робота з користувачами

Загальна кількість користувачів (станом на *), з них:

451

учні

398

педагоги

32

батьки

20

представники місцевих громад

1

Кількість відвідувань (середня за місяць) **

1184

Кількість книговидач (середня за місяць) **

1166

 

 

Директор                                                                  В.І. Дементьєва

 

 

 

 

 

Проблема, над якою працює бібліотека:

«Формування інформаційної культури учнів в умовах

інформатизації суспільства»

Основні напрямки роботи бібліотеки:

·                    забезпечувати інформаційну підтримку всіх учасників освітнього процессу щодо формування загальнокультурних, морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей учнів, реалізації принципу дитиноцентризму тощо ;

·                   продовжувати роботу з  реорганізації і відкриття фондів, осучаснення баз даних через інтеграцію з інформаційними ресурсами мережі освітянських бібліотек України.;

·                   реалізувати систему взаєпов’язаних заходів щодо формування академічної доброчесності, інформаційної культури учнів, підтримки, популяризації читання як базової компетентності Нової української школи;;

·                   упроваджувати сучасні інформаційно-комунікативних технології та використовувати медіа-ресурсів у практиці роботи;

 

·                   створювати  умови у шкільній бібліотеці для позитивної мотивації читання.

 

Головні завдання  бібліотеки НВК №1:

·        найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні  основами наук і організації навчально-виховного процесу;

·        виховання в учнів інформаційної та читацької культури, уміння користуватися літературними джерелами бібліотеки;

·         формування в учнів потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей;

·        оновлення соціокультурної діяльності бібліотеки, що передбачає проведення різноманітних культурно-мистецьких, просвітницьких, масових заходів (організація роботи бібліотеки як інформаційного, освітнього та культурного центру);

·        упровадження багатопланової виставкової діяльності з огляду на актуальну соціально-політичну ситуацію в країні;

·        надання допомоги користувачам у процесі освіти, самоосвіти, розвитку творчих здібностей;

·        формування медійної та інформаційної культури, а також культури читання учнів;

·        просування книги та читання, підвищення рівня читацької активності;

·        проведення соціологічних досліджень для вивчення інтересів і потреб користувачів, їхнього ставлення до бібліотеки, а також отримання оцінки якості бібліотечних послуг, що надаються;

 

·        вивчення досвіду роботи інших бібліотек для впровадження в практику роботи бібліотеки найцікавіших форм обслуговування та послуг.