Сучасна система освіти повинна формувати вміння вчитися орієнтуватися у потоці інформації, добувати знання. В цих умовах особливе значення набуває організація інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури учнів.

       Факультативний курс „Основи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури” пропонується учням 5 – 9 класів і має на меті підготовку учня до самостійного використання традиційних та нових засобів і методів інформаційної діяльності для реалізації пізнавально-практичних завдань шкільної та позашкільної програм навчання, успішної самореалізації в умовах інформаційного суспільства.

         Основні завдання курсу:

·         ознайомити з інформаційними технологіями,  документальними комунікаціями;

·         поглибити знання про книгу, бібліотеку, як важливий компонент інформаційної інфраструктури;

·         вивчити основи бібліографії;

·         сформувати навички роботи з різними видами друкованих джерел;

·          виробити вміння самоосвітньої роботи з книгою;

·         познайомити з методами пошуку інформації, з бібліотечними каталогами і їхнім призначенням;

  • познайомити з можливостями мережі Інтернет.

      У програмі передбачається опанування теоретичною базою знань природу і суть інформації, її характеристики, форми існування (друковані джерела інформації, на нетрадиційних носіях), про інформаційні ресурси і системи, їхні структурні особливості: бібліотеки як обов’язковий комонем інформаційної інфраструктури суспільства, а також про проблематику сучасних інформаційних технологій: збору, переробки, зберігання, пошуку, використання і розповсюдження інформації.

      Особлива увага приділяється формуванню інформаційних умінь, а саме:

-          свідомий вибір тематики читання, його систематичність, послідовність;

-          раціональні прийоми роботи з текстом та іншими джерелами інформації

-          вільне орієнтування в інформаційному просторі;

-          вміння грамотно ставити питання;

 

-          вміння правильно застосовувати знайдену інформацію.

Download
Програма факультативу_Основи інформаційн
Adobe Acrobat Document 541.8 KB