ДОБРОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ  № 202

Від   12 .09.2016р.

м. Добропілля

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017».

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25.01.2012 № 61/58, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.02.2012 № 209/20322,  наказів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017», від 23.05.2016 № 559 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017», наказу департаменту освіти і науки від 12.08.2016 р. № 306 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017», з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у 2016-2017 навчальному році І (міський ) етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» (далі – Конкурс) за номінаціями «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти», «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», «Бібліотека – виховний простір навчального закладу», «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей», «Сучасний методист: новий формат діяльності» відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» (додаток 1).

З 21 листопада по 23 грудня 2016 року.

2. Затвердити склад оргкомітету та журі І (міського) етапу Конкурсу (додаток 2).

3. Міському методичному кабінету (Курді):

3.1. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід проведення Конкурсу.

3.2. Підвести підсумки І етапу Конкурсу.

 До 31 грудня 2016 року.

3.3. Направити до обласного оргкомітету звіт про проведення 1-го етапу Конкурсу (додаток 3) та матеріали переможців для їх участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу (84122, м. Слов’янськ, пров. Комсомольський 23, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет 11) та на електронну адресу: bibliotekaippo@gmail.com.

До 20 січня 2017 року.

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Довести інформацію про проведення Конкурсу до категорій працівників, підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів, визначених номінаціями конкурсу.

4.2. Сприяти участі працівників загальноосвітніх навчальних закладів, визначених номінаціями конкурсу,  у І (міському) етапі конкурсу.

4.3. Направити до міського оргкомітету матеріали учасників Конкурсу у паперовому та електронному вигляді.

До 18 листопада 2016 року.

5. Розмістити інформацію про хід Конкурсу та кращий досвід організації бібліотечної справи на веб-сайтах навчальних закладів, відділу освіти та у місцевих засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу міським методичним кабінетом Курдю Н. В.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                           І. В. Кальченко

     

                                         

                                          

Додаток 1

до наказу

від__.09.2016 № __

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

 

І. Загальні положення

 

1.1.   Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» (далі — конкурс) проводиться Мiнiстерством освіти i науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (далі — Інститут) спільно з Міністерством культури України (далі — Мінкультури України), Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О.Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (далі — ДНПБ України).

1.2.   Конкурс проводиться з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.

1.3.   Основними завданнями конкурсу є:

o  оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;

o  виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотекарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, працівників управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотекарів;

o  підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів та сприяння підняттю престижу цієї професії;

o  привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем розвитку бібліотечної справи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;

o  поширення та впровадження кращого бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.4.   Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

1.5.   Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України та Інституту, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також у засобах масової інформації не менше як за півроку до початку проведення 1-го етапу конкурсу.

 

ІІ. Учасники конкурсу

 

2.1.       Учасниками конкурсу можуть бути бібліотекарі, керівники і педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, працівники управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (далі — учасники).

2.2.       Учасники мають право після завершення кожного етапу конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

 

 

ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки, починаючи з 2013/2014 навчального року.

3.2. Конкурс проводиться в номінаціях, які один раз на три роки визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу відповідно до завдань конкурсу і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

3.3. Конкурс проводиться поетапно:

·1-й етап: міський, районний — листопад – грудень;

·2-й етап: міський (у містах Києві та Севастополі), обласний, республіканський в Автономній Республіці Крим — лютий – березень — за участю конкурсантів першого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій;

·3-й етап: всеукраїнський — травень – червень — за участю конкурсантів другого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

 

ІV. Організаційний комітет і журі конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу, підбиття його підсумків один раз на три роки формуються організаційні комітети, а для визначення кращого досвіду учасників — журі, склад, строки роботи яких затверджуються наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а всеукраїнського етапу — наказом МОНмолодьспорту України за поданням Інституту.

4.2. До складу організаційних комітетів 1-го та 2-го етапів конкурсу включаються працівники управлінь освіти та управлінь культури місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).

4.3. До складу організаційного комітету всеукраїнського етапу включаються працівники МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, ДНПБ України, фахівці науково-методичних установ, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).

4.4. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення конкурсу.

Секретар організаційного комітету:

·      приймає конкурсні матеріали;

·      забезпечує ведення документації;

·      забезпечує збереження конкурсних матеріалів, поданих на конкурс.

Члени організаційного комітету:

·  забезпечують порядок проведення конкурсу;

·  надають науково-методичну і практичну допомогу учасникам;

·  вносять пропозиції щодо нагородження переможців, лауреатів, учасників конкурсу;

·  сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах масової інформації;

·  не втручаються в процес оцінювання конкурсних матеріалів.

4.5.   Районні (міські) організаційні комітети не пізніше 20 січня 2017 року надсилають відповідним обласним, в Автономній Республіці Крим — республіканському, в містах Києві та Севастополі — міським організаційним комітетам звіти та копії завірених в установленому порядку наказів відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій про підсумки проведення 1-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

4.6.       Міські (міст Києва та Севастополя), обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим організаційні комітети надсилають організаційному комітету всеукраїнського етапу не пізніше 15 квітня 2017 року звіти та копії завірених в установленому порядку наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про підсумки проведення 2-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

На всеукраїнський етап конкурсу матеріали надсилаються на адресу Інституту: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, кім. 220.

4.7.                Журі формується з науково-педагогічних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, ДНПБ України, науково-методичних установ, керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, бібліотекарів, переможців конкурсу у попередні роки, представників громадськості (за згодою).

До складу журі не можуть входити особи, які є учасниками конкурсу.

Рекомендована кількість членів журі — 11 осіб.

4.8.   Журі очолює голова.

Голова журі:

·організовує роботу журі;

·забезпечує об’єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;

·бере участь у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.

4.9.   Члени журі:

·здійснюють експертизу матеріалів, поданих на конкурс;

·заповнюють бланки відомостей експертної оцінки;

·забезпечують об’єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;

·визначають переможців і лауреатів конкурсу.

4.10.             Секретар журі:

·           систематизує матеріали відповідно до заявлених номінацій;

·           забезпечує ведення документації конкурсу;

·           не має права голосу та не бере участі у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.

4.11.             Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та члени журі.

 

V. Вимоги щодо участі у конкурсі

5.1. Конкурсні матеріали повинні включати:

·      анкету учасника за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

·      паспорт бібліотеки навчального закладу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

·      титульний аркуш, на якому зазначаються: найменування конкурсу, номінація, тема досвіду, прізвище, ім’я та по батькові учасника (учасників), посада (посади), найменування навчального закладу, місто (село), область;

·      зміст роботи із вказівкою сторінок;

·      опис досвіду роботи в рамках визначеної номінації;

·      список використаних джерел;

·      додатки (за наявності) з обов’язковим посиланням на них в описі досвіду роботи.

5.2. Опис досвіду роботи надається українською мовою, додатки — мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі.

5.3.        Матеріали подаються в друкованому та електронному (на диску) вигляді.

Обсяг матеріалу має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити різного характеру авторські методичні розробки, презентації.

 

Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.

5.4. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам, зазначеним у цьому розділі, та подані пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 1-го етапу конкурсу, не розглядаються.

 

VI. Визначення переможців і лауреатів конкурсу,

  відзначення учасників

6.1. Визначення переможців і лауреатів у кожній із заявлених номінацій конкурсу здійснюється за критеріями, які визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу один раз на три роки і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

6.2. У кожній із заявлених номінацій конкурсу визначається один переможець. Переможцем конкурсу вважається учасник, який набрав за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів.

6.3. Лауреатами конкурсу вважаються учасники, які набрали за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів і ввійшли до першої п’ятірки найкращих.

6.4. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються цінними подарунками організаційним комітетом всеукраїнського етапу, а також можуть бути нагороджені відомчими відзнаками.

VII. Зберігання, публікація матеріалів,

надісланих на конкурс, та фінансування конкурсу

7.1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються три роки в Інституті, який здійснює формування банку кращого бібліотечного досвіду учасників всеукраїнського етапу та забезпечує його популяризацію.

7.2. Матеріали, подані у вигляді друкованих видань, передаються до фонду ДНПБ України.

7.3. Результати всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються відповідним наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, у фахових друкованих виданнях.

  7.4. Фінансові витрати на підготовку і проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

 

 

Анкета учасника

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

І. Загальні відомості про учасника

1.1. Посада ________________________________________________________

1.2           . Місце роботи (повне найменування навчального закладу/установи)

1.3. Освіта_________________________________________________________

1.4. Спеціальність за освітою_________________________________________

1.5. Контактний телефон_____________________________________________

1.6. Електронна пошта_______________________________________________

1.7. Web-сторінка школи/бібліотеки:___________________________________

ІІ. Відомості про трудову діяльність:

2.1. Стаж роботи на займаній посаді ___________________________________

2.2. Бібліотечний стаж_______________________________________________

2.3. Кваліфікаційна категорія_________________________________________

2.4. Нагороди, відзнаки (за наявності)_________________________________

 

ІІІ. Методичні розробки (за наявності)_________________________________

 

ІV. Проблема, над якою працює учасник (за наявності)__________________

 

V. Перелік публікацій (за наявності)__________________________________

 

VІ. Участь у семінарах, конференціях тощо___________________


 

 

Додаток 2

до Положення про

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

Паспорт

бібліотеки ______________________________________________________

(повне найменування навчального закладу )

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу)

І. Загальні відомості

1.1. Завідувач бібліотеки_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.2. Місце знаходження бібліотеки______________________________________

1.3. Контактний телефон______________________________________________

1.4. Електронна пошта бібліотеки ______________________________________

1.5. Web-сторінка бібліотеки:__________________________________________

ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:

2.1. Загальна площа бібліотеки________________________________________

2.2. Абонемент______________________________________________________

2.3. Читальний зал___________________________________________________

2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду______________________

2.5   . Оргтехніка _______________________________________________

2.6. Вихід в Інтернет_________________________________________________

ІII. Основні показники діяльності бібліотеки:

3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників)_____________

3.1.1. Книги та брошури__________________________________________

3.1.2. Періодичні видання (всього) ________________________________

3.1.3. Для учнів _________________________________________________

3.1.4. Для вчителів ______________________________________________

3.1.5. Для бібліотечних працівників ________________________________

3.2. Фонд підручників _______________________________________________

3.2.1. Для учнів 1–4-х класів _______________________________________

3.2.2. Для учнів 5–9-х класів _______________________________________

3.2.3. Для учнів 10–11-х класів ____________________________________

IV. Робота з користувачами:

4.1 Загальна кількість користувачів (станом на ____)_____________________

4.1.1. Учні______________________________________________________

4.1.2. Вчителі___________________________________________________

4.1.3. Батьки____________________________________________________

4.1.4. Представники місцевих громад, інші__________________________

4.2. Загальна кількість відвідувань_____________________________________

4.3. Кількість книговидач____________________________________________

V. Інформаційна робота:

5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів________________________________________________________

5.2. Інші заходи_____________________________________________________

5.3. Виставкова діяльність ___________________________________________

 

Керівник установи/навчального закладу                 (підпис)

 

 

Додаток 2

до наказу

від__._09..2016 № __

 

 

СКЛАД

оргкомітету з підготовки та проведення І (міського ) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

 

1. Курдя Н. В.          -  завідуюча міським методичним кабінетом, голова 

                                      оргкомітету.

2. Василенко Т. А.   - методист ММК, секретар.

3. Мілейко О. В.      - методист ММК.

4. Ляшенко Л. П      - бібліотекар НВК № 1, керівник методичного об’єднання

                               шкільних  бібліотекарів.

 

СКЛАД

журі І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

 

1. Курдя Н. В.          -  завідуюча міським методичним кабінетом голова журі.

2. Василенко Т. А.    - методист ММК, секретар.

 3. Гнилицька Л. В.   – методист ММК.

4. Мілейко О. В.      – методист ММК.

5. Гордієнко І. М.    – методист ММК.

6. Литвинова Н. В. -  заступник директора з виховної роботи ЗОШ І – ІІІ ст. № 19,  керівник ПНМК заступників директорів з виховної роботи.

7. Юрченко О. В.   -  НВК-ліцей, заступник директора з навчально-виховної роботи.

8.Ляшенко Л. П. - бібліотекар НВК № 1, керівник методичного об’єднання шкільних бібліотекарів.

9. Папето І. О.          -  бібліотекар ЗОШ-інтернат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу

від  __.09.2016 № ___

 

Рекомендації

щодо оформлення звіту про підсумки проведення

1-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017»

 

Звіт має містити:

1)     статистичні дані про учасників і конкурсні матеріали:

            - загальна кількість робіт, що надійшла на конкурс;

            - кількість робіт за номінаціями;

            - кількість учасників за категоріями (бібліотекарі, педагогічні працівники, керівники навчальних закладів);

            - кількісні показники по навчальних закладах (загальноосвітні навчальні заклади нового типу, міські загальноосвітні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади із сільської місцевості, загальноосвітні школи-інтернати, позашкільні навчальні заклади);

2)     стислий аналіз матеріалів, поданих на кожну з номінацій, виділяючи в них позитивне, інноваційне, методично доцільне тощо;

3)     інформацію про недоліки поданих матеріалів учасників;

4)     пропозиції щодо вдосконалення роботи з організації та проведення конкурсу, участі конкурсантів; внесення змін у Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека » (за наявності).